Home

Architectuur, stad en leefomgeving worden sinds 1986 door de Fondation pour l'Architecture geobserveerd, in vraag gesteld en aan het publiek voorgesteld. Observeren, met nieuwsgierigheid en passie, maar zonder voor modeverschijnselen te bezwijken of in stereotypen te vervallen. Bevragen en debatteren, want achter de vormen en de beelden schuilen ook technische, ethische en politieke uitdagingen. Aan het publiek voorstellen, want dit is immers de betekenis van een openbare ruimte ­ een ontmoetingsplaats waar met en tussen de bezoekers ideeën uitgewisseld kunnen worden.

Philippe Rotthier, stichter

Van het Fondation pour l'Architecture
16/05/2012 - 31/12/2016

Newsletter